U wenst een tekst ter vertaling door te sturen ? U wenst een afspraak ?
U wil meer weten over Global Translations, onze tarieven, onze werkwijze ?


Bedrijf :                                                        Btw N° :
        

Uw naam :

Adres :

Post Code                Woonplaats :
   

Land :

Telefoon :

Fax :

E-mail :

Website :

Ik ben een:
Bedrijf Partikulier

De gevraagde informatie is:
Dringend Niet dringend

Contacttaal:

Opmerkingen:


Privacy
Zonder uw toestemming wordt geen enkel gegeven die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer of identiteit, openbaar gemaakt aan derden, gedeeld of verkocht. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten en uw transacties up-to-date, volgens onze gewoonlijke standaards van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden uw gegevens u meegedeeld, en indien nodig gecorrigeerd, op uw schriftelijk verzoek. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel.

Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kunnen gericht worden aan Global Translations bvba, Eric Sasselaan 29 - 2020 Antwerpen - België.

Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel in het kader van Internet als in al onze andere types van relaties. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken.

De benamingen en logo's die op deze site aanwezig zijn, zijn wettelijk beschermde handelsmerken van Global Translations bvba. Elk gebruik ervan is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Global Translations bvba en/of haar partners. Overname van teksten of beelden uit deze site is verboden.

Bepalingen

Global Translations bvba brengt de grootste zorg toe aan het onderhoud van deze site. Sommige items op deze site zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen en zouden onjuistheden kunnen bevatten. Global Translations bvba kan de juistheid van alle gegevens op deze site niet garanderen, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Met betrekking tot het product gedeelte van deze site zijn alle aanbiedingen onderhevig aan de algemene contractvoorwaarden van Global Translations bvba. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en exclusief BTW, tenzij de prijs inclusief BTW vermeld wordt. Promoties zijn geldig voor zover de specifieke bepalingen gerespecteerd worden. Global translations bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de voorwaarden van de promoties op deze site en/of het annuleren ervan zonder voorafgaande berichtgeving.

Voor vragen in verband met deze gegevens gelieve contact op te nemen met info@globaltranslations.be


 

Copyright © 2005 - Global Translations® bvba - Belgium
webdesign Alniva

Kopiëren of namaak is ten strengste verboden
Copie et contrefaçon strictement interdites
Any copying or reproduction is strictly prohibited